AULA NOVA

Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego to najnowocześniejsza sala koncertowa w Poznaniu. Zdobyła tytuł "Budowy Roku 2006" i nagrodę I stopnia w kategorii "Obiekty użyteczności publicznej" w konkursie BUDOWA ROKU 2006, zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Transportu i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Zdobyła swój prestiż w bardzo krótkim czasie, a w jej wnętrzu odbywały się nie tylko koncerty Akademii, ale również Filharmonii Poznańskiej oraz takich gwiazd, jak: Kevin Kenner, Philharmonia Quartett czy Angela Hewitt.

aula nova