NAGRODY

Przewiduje się przyznanie następujących nagród regulaminowych:

  • I nagroda 40 000 zł
  • II nagroda 30 000 zł
  • III nagroda 20 000
  • 3 wyróżnienia po 5 000 zł

Nagrody pozaregulaminowe - recitale w sezonie artystycznym 2022/2023 oraz 2023/2024 w następujących instytucjach:

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Filharmonia Kaliska

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach

Centrum Paderewskiego w Kąśnej-Dolnej

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki