KOMITET HONOROWY

Wojewoda Wielkopolski, Pan Michał Zieliński

Starosta Poznański, Pan Jan Grabkowski

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pani prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Dyrektor Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego, Pan Wojciech Nentwig

Prezes Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, Pani Alina Kurczewska